Pengenalan Tamadun Islam

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )
UNIT 2 1 Prinsip/ dasar Tamaddun Islam
1.1 Memelihara nyawa
1.2 akal fikiran
1.3 maruah dan keturunan
1.4 harta benda,
1.5 hak kebebasan
2 Sumber Tamaddun Islam
2.1 Al-Quran
2.2 As-Sunnah
2.3 Tamaddun-tamaddun lain
3 Matlamat Tamadun Islam
3.1 Kesejahteraan manusia ( baldatan thaiyyibah )
3.2 Keredhaan Allah swt ( rabbun ghafur )

Hasil Pembelajaran
Diakhir sesi pengajaran para pelajar dapat
a. Dapat mengetahui dan memahami prinsip, sumber dan matlamat tamaddun Islam
b. Menjelaskan sumber tamaddun Islam dengan jelas serta membezakan antaranya.
c. Dapat menyenaraikan matlamat tamaddun Islam.

1. Prinsip / Dasar tamaddun Islam
Kemunculan Islam yang membawa kepada kemunculan tamaddun Islam ialah untuk memelihara dan meulihkan serta menghormati hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah swt kepada hamba-hambaNya di dunia ini dan juga kepada semua makhluk lain ciptaan-Nya. Perkara yang menjadi dasar tamaddun Islam ini ditentukan oleh beberapa elemen penting atau aspek penting iaitu
a. Memelihara nyawa atau hak-hak hidup
b. Memelihara akal fikiran
c. Memelihara kehormatan dan keturunan
d. Memelihara harta benda
e. Memelihara hak dan kebebasan.

2. Sumber Tamaddun

Sumber utama tamaddun Islam ialah

2.1. al-Quran
Dalam kontek kehidupan bertamaddun al-Quran menekan ajaran tentang
a. Kehidupan beragama
i. Menyentuh soal akidah
ii. Mengarahkan manusia beriman kepada Allah swt.
b. Kehidupan yang berperaturan dan bersistem
i. Menyetuh persoalan system kehidupan manusia
ii. Hubungan manusia sesama manusia
iii. Hubungan manusia dengan alam.
c. Kehidupan yang mempunnyai system nilai
i. Menyentuh persoalan akhlak
ii. Ajaran yang menjamin kesejahteraan sejagat, seperti
 Berbuat baik sesama manusia
 Bersederhana dalam semua aspek
 Bertanggungjawab
 Berlumba-lumba membuat kebaikkan dan kebajikan
2.2. as-Sunnah
i. Perincian kepada al-Quran, penjelasan lanjut tentang
 Pelaksanaan kehidupan beragama
 Perlaksanaan syariah Islam
 Perlaksanaan akhlak dan kehidupan bertatasusila
2.3. al-Ijtihad
i. Usaha yang dilakukan oleh pemikir dan ilmuan Islam dalam menangani masalah-masalah ummat Islam terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan
 Kemajuan sains dan teknologi
 Daya reka cipta
 Daya kreativiti.
2.4. Tamaddun-tamaddun asing
i. Tidak menolak sebarang penghasilan tamaddun asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam

1. Matlamat Tamaddun Islam

1.1. Kesejahteraan manusia ( baldatan tayyibah )
i. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat
ii. Memakmurkan alam mengikut peraturan dan system yang telah ditentukan dalam perhubungan
a. Manusia dengan Allah swt
b. Manusia dengan manusia
c. Manusia dengan alam

1.2. Keredhaan Allah ( rabbun ghafur )
i. Manusia yang mendapat keredhaan Allah swt ialah
a. Mematuhi seruhan-Nya
b. Meninggalkan larangan-Nya
c. Menyeru kepada kabajikan dan mencegah kemungkaran

Bahan Rujukan Alias Othman (1986), Apakah Ciri-ciri Khusus Islam, Kuala Lumpur: Pustaka Salam
Sulaiman Nordin ( 1995 ), Islam,Al-Quran dan Ideologi Masa Kini. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
Haji Ahmad Fauzi ( 1997 ) Tamaddun Islam.Sedang:Penerbitan Universiti Putra Malaysia.
Wan Abdul Rahman Latif, ( 1996 ) Sejarah Perkembangan Tamaddun Dunia, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Nota lengkap Bab 2: Pengenalan Tamadun Islam, free download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: