Perbezaan strategi, pendekatan, kaedah & teknik

Kita sering terkeliru dengan 4 istilah dalam ilmu pendidikan, walaupun kita telah lama menjadi guru atau mendengar perkataan ini.. strategi, pendekatan, kaedah dan teknik. Sila baca untuk mengetahui dan memahami 4 istilah ini secara jelas. t kasih.

Download Perbezaan Konsep Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik dalam ilmu pendidikan

Advertisements

Pengenalan Tamadun Islam

Matapelajaran Tamaddun Islam dan Tamaddun Asia ( TITAS )
UNIT 2 1 Prinsip/ dasar Tamaddun Islam
1.1 Memelihara nyawa
1.2 akal fikiran
1.3 maruah dan keturunan
1.4 harta benda,
1.5 hak kebebasan
2 Sumber Tamaddun Islam
2.1 Al-Quran
2.2 As-Sunnah
2.3 Tamaddun-tamaddun lain
3 Matlamat Tamadun Islam
3.1 Kesejahteraan manusia ( baldatan thaiyyibah )
3.2 Keredhaan Allah swt ( rabbun ghafur )

Hasil Pembelajaran
Diakhir sesi pengajaran para pelajar dapat
a. Dapat mengetahui dan memahami prinsip, sumber dan matlamat tamaddun Islam
b. Menjelaskan sumber tamaddun Islam dengan jelas serta membezakan antaranya.
c. Dapat menyenaraikan matlamat tamaddun Islam.

1. Prinsip / Dasar tamaddun Islam
Kemunculan Islam yang membawa kepada kemunculan tamaddun Islam ialah untuk memelihara dan meulihkan serta menghormati hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah swt kepada hamba-hambaNya di dunia ini dan juga kepada semua makhluk lain ciptaan-Nya. Perkara yang menjadi dasar tamaddun Islam ini ditentukan oleh beberapa elemen penting atau aspek penting iaitu
a. Memelihara nyawa atau hak-hak hidup
b. Memelihara akal fikiran
c. Memelihara kehormatan dan keturunan
d. Memelihara harta benda
e. Memelihara hak dan kebebasan.

2. Sumber Tamaddun

Sumber utama tamaddun Islam ialah

2.1. al-Quran
Dalam kontek kehidupan bertamaddun al-Quran menekan ajaran tentang
a. Kehidupan beragama
i. Menyentuh soal akidah
ii. Mengarahkan manusia beriman kepada Allah swt.
b. Kehidupan yang berperaturan dan bersistem
i. Menyetuh persoalan system kehidupan manusia
ii. Hubungan manusia sesama manusia
iii. Hubungan manusia dengan alam.
c. Kehidupan yang mempunnyai system nilai
i. Menyentuh persoalan akhlak
ii. Ajaran yang menjamin kesejahteraan sejagat, seperti
 Berbuat baik sesama manusia
 Bersederhana dalam semua aspek
 Bertanggungjawab
 Berlumba-lumba membuat kebaikkan dan kebajikan
2.2. as-Sunnah
i. Perincian kepada al-Quran, penjelasan lanjut tentang
 Pelaksanaan kehidupan beragama
 Perlaksanaan syariah Islam
 Perlaksanaan akhlak dan kehidupan bertatasusila
2.3. al-Ijtihad
i. Usaha yang dilakukan oleh pemikir dan ilmuan Islam dalam menangani masalah-masalah ummat Islam terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan
 Kemajuan sains dan teknologi
 Daya reka cipta
 Daya kreativiti.
2.4. Tamaddun-tamaddun asing
i. Tidak menolak sebarang penghasilan tamaddun asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam

1. Matlamat Tamaddun Islam

1.1. Kesejahteraan manusia ( baldatan tayyibah )
i. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat
ii. Memakmurkan alam mengikut peraturan dan system yang telah ditentukan dalam perhubungan
a. Manusia dengan Allah swt
b. Manusia dengan manusia
c. Manusia dengan alam

1.2. Keredhaan Allah ( rabbun ghafur )
i. Manusia yang mendapat keredhaan Allah swt ialah
a. Mematuhi seruhan-Nya
b. Meninggalkan larangan-Nya
c. Menyeru kepada kabajikan dan mencegah kemungkaran

Bahan Rujukan Alias Othman (1986), Apakah Ciri-ciri Khusus Islam, Kuala Lumpur: Pustaka Salam
Sulaiman Nordin ( 1995 ), Islam,Al-Quran dan Ideologi Masa Kini. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
Haji Ahmad Fauzi ( 1997 ) Tamaddun Islam.Sedang:Penerbitan Universiti Putra Malaysia.
Wan Abdul Rahman Latif, ( 1996 ) Sejarah Perkembangan Tamaddun Dunia, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Nota lengkap Bab 2: Pengenalan Tamadun Islam, free download

Pengenalan Ilmu Tamadun

Pengenalan Ilmu Ketamadunan

Pada zahirnya sejarah itu tidak lebih daripada berita-berita perang, jatuh bangunnya sesebuah kerajaan.  Tetapi pada batinya ialah tinjauan dan penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa dan sebab-sebabnya.[1] Tamaddun merupakan satu bidang kajian yang bersifat abstrak.  Menefistasinya berasaskan pengalaman rohaniah manusia sebagaimana yang ditonjolkan dalam seni kreatif dan seni bahasa yang amat tinggi nilainya.[2] Untuk mengenali sesebuah tamaddun dengan lebih jelas dan lebih dekat, maka tamaddun itu hendaklah ditinjau dari sudut perkembangan peristilahan yang pernah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana yang terkenal seperti Ibnu Khaldun, Muhammad Asad, Mohamad Abduh dan lainnya.

Tamaddun juga sering dikenali sebagai satu kebudayaan yang mempunyai organisasi politik bandar, mempunyai media yang boleh menjaga ilmu pengetahuan, skill dan system kepercayaan.  Tamaddun juga mempunyai material  dan organisasi politik yang membolehkan menjalankan kuasa ke atas sesebuah kawasan yang tertentu dan boleh meluaskan pengaruhnya hingga melewati kasawan yang dikuasainya.

1.1  Konsep dan Takrif Ilmu Tamaddun

 1. Konsep Tamaddun
  1. Konsep manusia

– Islam melihat dari 2 sumber iaitu naqli & ‘aqli.

–          Sumber Naqli :  Terdapat dalam quran di 16 surah dan 34 ayat disebut tentang penciptaan manusia.

–          Sumber aqli : dariapada kajian sains moden tentang pusingan terjadinya bayi dalam kandungan.

 1. Konsep Masyarakat

Sekumpulan manusia yang hidup bersama dengan mengamalkan peraturan tertentu.

Masyarakat Islam tertegak di atas landasan utama :-     

–          Akidah

–          Syariat

–          Akhlak

–          tradisi sendiri

 1. Hak anggota Dalam Masyarakat Islam
  1. Hak untuk Hidup
       – setiap indivdu dipelihara dari dicederakan/dibunuh.
  2. Hak untuk bebas
       – Bebas yang terikat dengan syarak
  3. Hak Untuk Mendapat Keadilan
       – Undang2 islam berdasarkan al-quran & sunnah
  4. Hak untuk mendapatkan persamaan
       – setiap individu mempunyai peluang & hak yang sama.

 

 1. Takrif Ilmu Tamaddun

–       Pandangan Sarjana Islam

Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, perkataan madani ialah istilah atau nama khas yang membawa maksud “ masyarakat “. Apabila dua kata ini digabungkan “ madani “ dan “ umran “, maka ia membawa maksud “ masyarakat madani “ atau masyarakat yang bertamaddun.  Maysarakat yang bertamaddun ini mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri.  Perkataan “ madani “ itu juga adalah berasal dari kata “ madinah “ yang bermaksud “ kota “ atau bandar yang lebih merujuk kepada masyarakat  manusia. Syed Mohamad Naquib al-Attas pula menjelaskan bahawa tamaddun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebuayaan yang luhur bagi masyarakatnya.

Abu Bakar Hamzah menyatakan dalam bukunya “ Sejarah Kebudayaan Ialam “, bahawa tamaddun ialah sesuatu yang lahir dan kembang bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-perkembangan yang  lahir daripadanya, sama ada seseuatu yang berupa niskala ( abstrak ) mahupun yang berupa skala ( material ).

–       Pandangan Sarjana Barat

Manakala Clive Bell telah memberi maksud tamaddun seperti berikut : “ tamaddun merupakan suatu ciri masyarakat yang membezakan sebuah masyarakat maju dengan maysarakat mundur adalah tamaddunnya” . Bagi Arnold Toynbee, tamaddun dikatakan sejenis kebudayaan yang wujud dibandar-bandar.  Pendapat ini memberikan kesimpulan bahawa tamaddun itu merupakan tatacara hidup yang dicetuskan oleh orang yang tinggal dibandar-bandar. Pandangan ini sangat menepati keterangan yang dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun.

Roberti Haini mengatakan tamaddun adalah suatu cara hidup yang dapat dicirikan. M.A.Beg membuat kesimpulan mengenai pengertian tamaddun dengan menyebut sesuatu rangkaian terdiri daripada fenomena masyarakat seperti bandar, huruf, senibina, agama, undang-undang dan rangka dasar politik.


[1] Ibnu Khaldun-Muqaddimah

[2] Abdul Rahman Nawas, Tamaddun Islam

Sekiranya anda ingin mendapat nota lengkap tentang Bab 1: Pengenalan Ilmu Tamadun, sila download bahan ini secara percuma

طرق التدريس : حل المشكلات(Problem Solving)

حل المشكلات   Problem Solving

 

هو نشاط ذهني منظم للطالب وهو منهج علمي يبدأ باستثارة تفكير الطالب، بوجود مشكلة ما تستق التفكير، والبحث عن حلها وفق خطوات علمية، ومن خلال ممارسة عدد من النشاطات التعليمية

يكتسب الطلاب من خلال هذه الطريقة مجموعة من المعارف النظرية، والمهارات العملية والاتجاهات المرغوب فيها ، كما انه يجب أن يكتسبوا المهارات اللازمة للتفكير بأنواعه وحل المشكلات لأن اعداد الطلاب للحياة التي يحيونها والحياة المستقبلية لا تحتاج فقط الى المعارف والمهارات العملية كي يواجهوا الحياة بمتغيراتها وحركتها السريعة ومواقفها الجديدة المتجددة، بل لا بد لهم من اكتساب المهارات اللازمة للتعامل بنجاح مع معطيات جديدة ومواقف مشكلة لم تمر بخبراتهم من قبل ولم يتعرضوا لها.

وتدريب الطلاب على حل المشكلات أمر ضروري، لأن المواقف المشكلة ترد في حياة كل فرد وحل المشكلات يكسب أساليب سليمة في التفكير، وينمي قدرتهم على التفكير التأملي كما انه يساعد الطلاب على استخدام طرق التفكير المختلفة، وتكامل استخدام المعلومات، واثارة حب الاستطلاع العقلي نحو الاكتشاف وكذلك تنمية قدرة الطلاب على التفكير العملي، وتفسير البيانات بطريقة منطقية صحيحة، وتنمية قدرتهم على رسم الخطط للتغلب على الصعوبات، واعطاء الثقة للطلاب في انفسهم، وتنمية الاتجاه العلمي في مواجهة المواقف المشكلة غير المألوفة التي يتعرضون لها.

تعريف المشكلات :- هي كل قضية غامضة تتطلب الحل و قد تكون صغيرة في أمر من الأمور التي تواجه الإنسان في حياته اليومية و قد تكون كبيرة و قد لا تتكرر في حياة الإنسان إلا مرة واحدة أو هي حاله يشعر منها التلميذ بعدم التأكد والحيرة أو الجهل حول قضية أو موضوع معين أو حدوث ظاهرة معينة .

ويعرف أسلوب حل المشكلات عدة تعريفات منها

–    انه أحد الأساليب التدريسية التي يقوم فيه المعلم بدور إيجابي للتغلب علي صعوبة ما تحول بينة و بين تحقيق هدفه و لكي يكون الموقف مشكلة لابد من توافر ثلاثة عناصر

 • ·        هدف يسعى إليه .

 • ·        صعوبة تحول دون تحقيق الهدف .

 • ·        رغبة في التغلب علي الصعوبة عن طريق نشاط معية يقوم به الطالب .

–    أنه حل المشكلات هو سلوك ينظم المفاهيم والقواعد التي سبق تعلمها بطريقة تساعد على تطبيقها في الموقف المشكل الذي يواجه الطالب. وبذلك يكون الطالب قد تعلم شيئا جديدا هو سلوك حل المشكلة، وهو مستوى أعلى من مستوى تعلم المبادئ والقواعد والحقائق.

–    أنه النشاط والاجراءات التي يقوم بها المتعلم عند مواجهته لموقف مشكل للتغلب على الصعوبات التي تحول دون توصله الى الحل.

ومعنى ذلك أن سلوك حل المشكلة يتطلب من الطالب قيامه بنشاط ومجموعة من الاجراءات فهو يربط بين خبراته التي سبق تعلمها في مواقف متنوعة وسابقة وبين ما يواجهه من مشكلة حالية، فيجمع المعلومات، ويفهم الحقائق والقواعد، وصولا الى التعميمات المختلفة.

ويلاحظ من جملة التعاريف ما يلي :-

1.  تعتمد عملية حل المشكلات علي الملاحظة الواعية والتجريب وجمع المعلومات وتقويمها وهي نفسها خطوات التفكير العلمي .

2.  يتم في حل المشكلات الانتقال من الكل إلي الجزء ومن الجزء إلي الكل بمعني أن حل المشكلات مزيج من الاستقراء والاستنباط .

 1. 3.    حل المشكلات طريقة تدريس وتفكير معاً حيث يستخدم الفرد المتعلم القواعد والقوانين للوصول إلى الحل

4.  تتضافر عمليتي الإستقصاء والإكتشاف وصولاً إلى الحل . حيث يمارس المتعلم عملية الإستقصاء في جميع الحلول الممكنة ويكتشف العلاقات بين عناصر الحل.

5.  تعتمد على هدف بحيث على أساسه تخطط أنشطة التعليم وتوجه كما يتوفر فيها عنصر الإستبصار الذي يتضمن إعادة تنظيم الخبرات السابقة

 1. 6.    حل المشكلات يعني إزالة عدم الإستقرار لدي المتعلم وحدوث التكيف والتوازن مع البيئة.

ومعنى ذلك أن سلوك حل المشكلات يقع بين الادراك التام: وعدم الادراك التام: ادراك تام لمعلومات سابقة، وعدم ادراك تام لموقف جديد معروض أمامه يمكن أن يستخدم فيه ما لديه من معلومات ومهارات، وأن ينظم خبراتة ومعلوماته السابقة، ليختار منها ما يطبقه في الموقف المشكلة الجديد الذي يواجهه.

وتدريب الطلاب على أسلوب حل المشكلات يتطلب تعريفهم لمشكلات ترتبط بما يدرسونه من مواد مختلفة، أو لمشكلات تتصل بالحياة المدرسية وغير المدرسية داخل بيئاتهم. تختلف المشاكل بين الأفراد، فما هو مشكلة لشخص ما في وقت ما قد لا يكون كذلك للشخص نفسه في وقت آخر، كما أن الأمر يتوقف على الفرد نفسه في قبوله ما يطرح عليه من مشكلة أيسعى لحلها أم لا. يضاف الى ذلك أن ما يعتبر مشكلة بالنسبة للبعض قد لا يعتبر مشكلة بالنسبة لطالب سبق له أن مر بهذا الموقف، حيث انه يصل الى هدفه دونما مشقة، في حين يعتبر هذا الموقف مشكلة بالنسبة لطالب آخر فهو يحتاج الى استحضار خبراته الأدبية السابقة، والقيام بالتفكير في مهارات التذوق الأدبي، وقواعد النقد الأدبي المرتبطة بالنص الأدبي المعروض أمامه، ثم الانتقاء من هذه وتلك، ما يمكن تطبيقه في هذا الموقف الجديد، وصولا الى الحل المنشود.

المعلومات الكاملة عن هذه الطريقة ، خذ….

Maklumat lengkap tentang kaedah penyelesaian masalah

sila clik di sini

طرق التدريس :العصف الذهني(Brain storming)

أسلوب العصف الذهني أو ما يعرف بالقصف الذهني أو التفتق الذهني

Brain storming

     إن مصطلح العصف الذهني يعد أكثر استخداماً وشيوعاً حيث أقربها للمعنى ، فالعقل يعصف بالمشكلة ويفحصها و يمحصها بهدف التوصل إلى الحلول الإبداعية المناسبة لها .

 

مفهوم العصف الذهني :

      طريقة العصف الذهني واحدة من آساليب تحفيز التفكير والإبداع الكثيرة .

      ويستخدم العصف الذهني كأسلوب للتفكير الجماعي أو الفردي في حل كثير من المشكلات العلمية والحياتية المختلفة ، بقصد زيادة القدرات والعمليات الذهنية .

ويعني تعبير العصف الذهني : استخدام العقل في التصدي النشط للمشكلة .

 

أهداف العصف الذهني :

     تهدف جلسات العصف الذهني إلى تحقيق الآتي :

1 ـ حل المشكلات حلا إبداعيا .

2 ـ خلق مشكلات للخصم .

3 ـ إيجاد مشكلات ، أو مشاريع جديدة .

4 ـ تحفيز وتدريب تفكير وإبداع المتدربين .

 

مراحل العصف الذهني :

     يمكن استخدام هذا الأسلوب في المرحلة الثانية من مراحل عملية الإبداع ، والتي تتكون من ثلاث مراحل أساسية هي :

1ـ تحديد المشكلة .

2 ـ أيجاد الأفكار ، أو توليدها .

3 ـ إيجاد الحل .

 

مبادئ العصف الذهني :

     يعتمد استخدام العصف الذهني على مبدأين أساسيين هما :

1- تأجيل الحكم على قيمة الأفكار :

     يتم التأكد على هذا الأسلوب على أهمية تأجيل الحكم على الأفكار المنبثقة من أعضاء جلسة العصف الذهني ، وذلك في صالح تلقائية الأفكار وبنائها ، فإحساس الفرد بأن أفكاره ستكون موضعاً للنقد والرقابة منذ ظهورها يكون عاملاً كافياً لإصدار أية أفكار أخرى .

2- كم الأفكار يرفع ويزيد كيفها :

       قاعدة الكم يولد الكيف على رأي المدرسة الترابطية ، والتي ترى أن الأفكار مرتبة في شكل هرمي وأن أكثر الأفكار احتمالاً للظهور والصدور هي الأفكار العادية والشائعة   المألوفة ، وبالتالي فللتوصل إلى الأفكار ، غير العادية والأصلية يجب أن تزداد كمية الأفكار .

 

القواعد الأساسية للعصف الذهني :

1- ضرورة تجنب النقد للأفكار المتولدة :

     أي استبعاد أي نوع من الحكم أو النقد أو التقويم في أثناء جلسات العصف الذهني ، ومسؤولية تطبيق هذه القاعدة تقع على عاتق المعلم وهو رئيس الجلسة.

2- حرية التفكير والترحيب بكل الأفكار مهما يكن نوعها :

     والهدف هنا هو إعطاء قدر أكبر من الحرية للطالب أو الطالبة في التفكير في إعطاء حلول للمشكلة المعروضة مهما تكن نوعية هذه الحلول أو مستواها .

3- التأكد على زيادة كمية الأفكار المطروحة :

     وهذه القاعدة تعني التأكد على توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار المقترحة لأنه كلما زاد عدد الأفكار المقترحة من قبل التلاميذ / الجماعة زاد احتمال بلوغ قدر أكبر من الأفكار الأصلية أو المعينة على الحل المبدع للمشكلة .

4- تعميق أفكار الآخرين وتطويرها :

     ويقصد بها إثارة حماس المشاركين في جلسات العصف الذهني من الطلاب أو من غيرهم لأن يضيفوا لأفكار الآخرين ، وأن يقدموا ما يمثل تحسيناً أو تطويراً .

 

مراحل حل المشكلة في جلسات العصف الذهني :

      هناك عدة مراحل يجب اتباعها في أثناء حل المشكلة المطروحة في جلسات العصف الذهني وهي :

– صياغة المشكلة .

– بلورة المشكلة .

– توليد الأفكار التي تعبر عن حلول للمشكلة .

– تقييم الأفكار التي تم التوصل إليها .

1 ـ مرحلة صياغة المشكلة :

     يقوم المعلم وهو المسؤول عن جلسات العصف الذهني بطرح المشكلة على التلاميذ وشرح أبعادها وجمع بعض الحقائق حولها بغرض تقديم المشكلة للتلاميذ .

2 ـ مرحلة بلورة المشكلة :

     وفيها يقوم المعلم بتحديد دقيق للمشكلة وذلك بإعادة صياغتها وتحديدها من خلال مجموعة تساؤلات على نمط :

ما هي النتائج المترتبة على الكرة الأرضية إذا استمر التلوث بهذه الصورة ؟

كيف يمكن البحث عن أبدال جديدة لمصادر طاقة غير ملوثة مستقبلاً ؟

     إن إعادة صياغة المشكلة قد تقدم في حد ذاتها حلولاً مقبولة دون الحاجة إلى إجراء المزيد من عمليات العصف الذهني .

3 ـ العصف الذهني لواحدة أو أكثر من عبارات المشكلة التي تمت بلورتها :

     وتعتبر هذه الخطوة مهمة لجلسة العصف الذهني حيث يتم من خلالها إثارة فيض حر من الأفكار ، وتتم هذه الخطوة مع مراعاة الجوانب التالية :

أ – عقد جلسة تنشيطية .

ب – عرض المبادئ الأربعة للعصف الذهني .

ج – استقبال الأفكار المطروحة حتى لو كانت مضحكة .

د – تدوين جميع الأفكار وعرضها ( الحلول المقترحة للمشكلة ) .

هـ – قد يحدث أن يشعر بعض التلاميذ بالإحباط أو الملل ، ويجب تجنب ذلك .

4 ـ تقويم الأفكار التي تم التوصل إليها :

       تتصف جلسات العصف الذهني بأنها تؤدي إلى توليد عدد كبير من الأفكار المطروحة حول مشكلة معينة ، ومن هنا تظهر أهمية تقويم هذه الأفكار وانتقاء القليل منها لوضعه موضع التنفيذ .

 

عناصر نجاح عملية العصف الذهني :

      لا بد من التأكيد على عناصر نجاح عملية العصف الذهني وتتلخص في الآتي :

1 ـ وضوح المشكلة مدار البحث لدى المشاركين وقائد النشاط مدار البحث .

2 ـ وضوح مبادئ ، وقواعد العمل والتقيد بها من قبل الجميع ، بحيث يأخذ كل مشارك دوره في طرح الأفكار دون تعليق ، أو تجريح من أحد .

3 ـ خبرة قائد النشاط ، أو المعلم ، وقناعته بقيمة أسلوب العصف الذهني كأحد الاتجاهات المعرفية في حفز الإبداع .

المعلومات الزيادة عن العصف الذهني ،

Maklumat lengkap tentang kaedah pengajaran Brain storming

dalam B.Arab, sila clik di sini

الوسائل المعينة (Bahan Bantu Mengajar)

أنواع الوسائل المعينة

وتنقسم الوسائل المعينة إلى ثلاثة أنواع:

 •  وسائل بصرية ( مرئية ) : مثل اللوحات أو الصور أو البطاقات الومضية

 • وسائل سمعية : مثل الشريط المسجل والراديو.

 • وسائل سمعية بصرية : مثل الحاسوب

ويمكن رد هذه الوسائل إلي نوعين :

 • وسائل حسية , وهي ما تؤثر في القوة العقلية بوساطة الحواس , وذلك بعرض ذات الشئ, أو نموذجة, أو صورته أو نحو ذلك.

 •  وسائل لغوية, وهى ما تؤثر في القوى العقلية بوساطة الألفاظ,كذكر المثال أو التشبيه أو الضد, أو المراد

 ويقال اآخر ، وتنقسم الوسائل المعينة إلى نوعين :

– الوسائيل التعليمية التقليدية

-الوسائيل التعليمية الحديثة

Sekiranya anda ingin nota yang lengkap tentang nota Bahan Bantu Mengajar

/ الوسائل المعينة

sila clik di sini untuk download 

Set Karangan B.Arab

Saya ingin berkongsi contoh-contoh karangan Bahasa Arab yang saya telah ajar pada pelajar- pelajar SPM,STPM dan kini pelajar di Institut Pendidikan Guru bagi jurusan Pendidikan Islam. Hari ini saya akan berkongsi 5 tajuk Contoh Karangan B.Arab yang menepati skima peperiksaan.

Sila dapatkan@ download Karangan B.Arab di bawah dengan percuma:

1. Karangan Bertajuk : Perpaduan
2. Karangan Bertajuk : Bahaya Merokok
3. Karangan Bertajuk : Amanah dalam Kehidupan
4. Karangan Bertajuk : Belajar di dalam dan luar negara
5. Karangan Bertajuk : Pengaruh Budaya Barat